PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

PRZEKSZTAŁCENIE PRZEZ APORT PRZEDSIĘBIORSTWA

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRZEKSZTAŁCENIA

DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCENIA

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
JAWNEJ PRZEZ APORT

Opis usługi

Jest to usługa przeznaczona dla tych podmiotów, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, ale nie muszą zapewnić sukcesji prawnej w zakresie obowiązującej do tej pory formy prowadzenia działalności i nowej spółki.

Przekształcenie spółki jawnej przez aport polega na utworzeniu nowej spółki, wydzieleniu ze spółki jawnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesieniu jej aportem do nowej spółki. Ta forma przekształcenia zapewnia ciągłość działalności, jednak nie zapewnia pełnego następstwa prawnego w sferze praw i obowiązków podmiotu przekształcanego oraz spółki przekształconej. Taki efekt jest możliwy tylko w przypadku przekształcenia w trybie kodeksu spółek handlowych, gdzie występuje pełna zasada kontynuacji. Przy okazji przekształcenia spółki jawnej przez aport można natomiast zmienić umowę spółki, dopasowując jej zapisy do potrzeb wspólników. Sposób ten jest także wskazany dla spółek, które prowadzą kilka rodzajów działalności, a wyłącznie niektóre z nich mają być wydzielone i prowadzone w nowej formie prawnej

Usługa zawiera

Dodatkowe informacje

Kontakt

Telefon:

Adres

Konopnickiej 6/4a, 60-771 Poznań

Godziny pracy w dni robocze:

8:00 - 16:00

e-mail: