PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

PRZEKSZTAŁCENIE PRZEZ APORT PRZEDSIĘBIORSTWA

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRZEKSZTAŁCENIA

DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCENIA

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ
W TRYBIE KODEKSU

Opis usługi

Usługa jest skierowana do wszystkich klientów, którzy chcą przekształcić spółkę cywilną dowolnego rodzaju w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Proces odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Według nowelizacji k.s.h. z 1 marca 2020 roku nie jest już wymagane badanie planu przez biegłego rewidenta – obowiązek ten dotyczy obecnie jedynie spółek akcyjnych. Mimo tego warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa prawnego i księgowego, by przeprowadzić tę czynność w optymalny, zgodny z regulacjami sposób.

Przekształcenie może być wykonane w trybie pełnym i uproszczonym. Druga opcja ma zastosowanie w przypadku spółek, w których wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy przedsiębiorstwa i są zgodni co do przekształcenia. Nasi doradcy podpowiedzą, który sposób będzie odpowiedni w konkretnym przypadku, a także przygotują dokładny plan przeprowadzenia tej czynności. Takie rozwiązanie będzie korzystne dla przedsiębiorstw, które chcą zmienić formę prowadzenia działalności, zabezpieczyć interesy wspólników i skoncentrować koszty prowadzenia działalności bezpośrednio na spółce.

O czym warto pamiętać? W przypadku procedury uproszczonej wspólnicy nie muszą sporządzać planu przekształcenia. Co więcej, nie jest potrzebne zawiadomienie o zamiarze przekształcenia, ponieważ ze względu na wspólne reprezentowanie przedsiębiorstwa wspólnicy z definicji wyrażają zgodę na wykonanie tej czynności. Większość pozostałych przepisów pokrywa się z trybem pełnym. Takie rozwiązanie stanowi sposób na uproszczenie i przyspieszenie całej procedury, a także zmniejszenie formalności. Jeśli jednak nie każdy wspólnik ma prawo reprezentowania spółki, należy zastosować tryb pełny. W tym przypadku niezbędny będzie plan przekształcenia wraz z załącznikami obejmującymi sprawozdanie finansowe, projekt umowy nowej spółki z o.o., projekt uchwały przekształcenia oraz określenie majątku spółki. Uchwała musi być podjęta przez wspólników jako akt notarialny.

Na koniec procesu przekształcenia wymagane jest złożenie wniosku do sądu rejestrowego, który wpisze nową spółkę z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym momencie poprzednia spółka cywilna przestaje istnieć.

Usługa zawiera

Koszty usługi

od 3500 zł

Dodatkowe informacje

Kontakt

Telefon:

Adres

Konopnickiej 6/4a, 60-771 Poznań

Godziny pracy w dni robocze:

8:00 - 16:00

e-mail: