PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

PRZEKSZTAŁCENIE PRZEZ APORT PRZEDSIĘBIORSTWA

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRZEKSZTAŁCENIA

DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCENIA

PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Opis usługi

Jest to usługa dla spółek oraz jednoosobowych przedsiębiorców prowadzących indywidualne działalności, którzy zamierzają się przekształcić w spółkę na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. Ta forma przekształcenia zapewnia ciągłość działalności i pełne następstwo prawne w sferze praw i obowiązków podmiotu przekształcanego i spółki przekształconej. Pozwala przekształcić się w zasadzie w każdy rodzaj spółki prawa handlowego.

Szczególnie wskazana, jeśli z prowadzoną działalnością gospodarczą związane są zezwolenia lub koncesje administracyjnoprawne, gdy przedsiębiorstwo korzysta z programów unijnych lub innych form dofinansowania lub gdy z uwagi na relacje z klientami potrzebne jest zapewnienie bezpośredniej sukcesji.

Usługa zawiera

Koszty usługi

od 3500 zł

Dodatkowe informacje

Kontakt

Telefon:

Adres

Konopnickiej 6/4a, 60-771 Poznań

Godziny pracy w dni robocze:

8:00 - 16:00

e-mail: