PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

PRZEKSZTAŁCENIE PRZEZ APORT PRZEDSIĘBIORSTWA

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRZEKSZTAŁCENIA

DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCENIA

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
OSOBOWEJ PRZEZ APORT

Opis usługi

Zdarza się, że w czasie prowadzenia działalności gospodarczej pierwotna forma prawna okazuje się nieoptymalnym rozwiązaniem. Wpływają na to wciąż zmieniające się przepisy prawa i przepisy podatkowe, ale także zmieniające się realia: potrzeba zapewnienia sukcesji w firmie, potrzeba wprowadzenia nowych wspólników, zwiększenie ryzyka prowadzonego biznesu.

Wyjściem z sytuacji jest dokonanie przekształcenia dotychczasowe spółki w inną formę prawną spółki, która w lepszy sposób zapewni realizację potrzeb biznesowych wspólników. Także spółki osobowe mogą dokonać przekształcenia w inną formę spółki, właściwie bez żadnych ograniczeń. Spółka osobowa może zostać zatem przekształcona w inną spółkę osobową lub w spółkę kapitałową (np. spółke z o. o.)

Metoda przekształcenia ma kluczowe znaczenie w planowaniu kosztów i priorytetowy wpływ na efekt. Jedną z metod jest przekształcenie przez aport. Oznacza to powołanie nowej spółki, w modelu prawnym który jest preferowany przez wspólników, a następnie wniesienie do tej spółki aportu. Aport to wkład wspólnika do spółki, który nie ma charakteru pieniężnego. Może być nim zatem niemal wszystko poza pieniędzmi. Najczęściej spotykanym rodzajem aportu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Może ono w całości być wkładem aportu do spółki, co daje duże korzyści podatkowe, i pozwala w szybki sposób rozpocząć prowadzenie biznesu w nowej formie prawnej. Minusem przekształcenia spółki osobowej przez aport jest brak bezpośredniej kontynuacji pomiędzy dotychczasową spółką, a nową spółką, niemniej czasem nie jest to zupełnie potrzebne. Warto zaznaczyć, że tradycyjne przekształcenie spółki, w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych, będzie zazwyczaj dużo bardziej kosztowne niż przekształcenie w drodze aportu.

Jeśli więc zastanawiają się Państwo nad przekształceniem spółki osobowej przez aport, należy podjąć wszelkie kroki związane z uregulowaniem między innymi umowy spółki w formie aktu notarialnego. Warto pamiętać o przeciwnościach, które ograniczają możliwość skorzystania z wyżej wymienionej transformacji. Ponadto wniesienie aportu do spółki musi nastąpić w określonym czasie uwarunkowanym przez potrzeby wspólników. Słowem, proces ten musi być dobrze zaplanowany by się powieść i odnieść planowany skutek.

Usługa zawiera

Dodatkowe informacje

Kontakt

Telefon:

Adres

Konopnickiej 6/4a, 60-771 Poznań

Godziny pracy w dni robocze:

8:00 - 16:00

e-mail: