PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

PRZEKSZTAŁCENIE PRZEZ APORT PRZEDSIĘBIORSTWA

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRZEKSZTAŁCENIA

DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCENIA

PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ APORT

Opis usługi

Usługa przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę przez aport jest skierowana do podmiotów chcących prowadzić działalność w formie spółki bez zapewniania sukcesji prawnej. W ramach tej usługi możliwe jest założenie nowej spółki, która przejmuje działalność dotychczasowego przedsiębiorstwa. Jest to szybsza i tańsza alternatywa dla przekształcenia firmy na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, która jednak wiąże się z brakiem zasady kontynuacji.

Aport to niepieniężny wkład wnoszony przez wspólnika do spółki w celu pokrycia kapitału zakładowego. Mogą to być m.in. nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa autorskie, udziały w innej spółce, a także przedsiębiorstwo. Przekształcenie działalności w ten sposób obejmuje wszystkie jej składniki materialne i niematerialne, między innymi nazwę, logo i inne oznaczenia przedsiębiorstwa, własność nieruchomości i ruchomości, koncesje, licencje, majątkowe prawa autorskie, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę przez aport jest neutralne pod względem podatku VAT i podatku dochodowego; wymagane jest jedynie opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Usługa oferowana przez Kancelarię Adwokacką Krzysztof Lamparski obejmuje profesjonalne doradztwo prawne i księgowe, dzięki któremu możliwy jest wybór optymalnej formy spółki oraz odpowiednie ustalenie składu przedsiębiorstwa wnoszonego do spółki jako aport.

O czym warto pamiętać? Skorzystanie z tej usługi nie zapewnia ciągłości w działaniu przedsiębiorstwa. Założona w ramach tego procesu spółka korzysta z nowego numeru REGON i REGON, a umowy muszą być przepisane na nowy podmiot. Niemożliwe jest zatem m.in. korzystanie z historii poprzedniej firmy podczas starania się o kredyt. Pod względem księgowym istotne jest przede wszystkim właściwe określenie masy majątkowej przedsiębiorstwa, by zachować neutralność w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.

Po przekształceniu dotychczasowej działalności w spółkę przez aport poprzedni podmiot nadal istnieje, co wiąże się również z potrzebą jego zamknięcia. Co więcej, w przeciwieństwie do sposobu opartego na przepisach kodeksu spółek handlowych potrzebne jest dokonanie cesji umów. Przedmiotem wkładu stanowiącego aport nie może być świadczenie pracy lub usług, a także prawo niezbywalne. Dotyczy to również wykonanej lub przyszłej pracy wspólnika na rzecz spółki. W skład przedsiębiorstwa jako konceptu prawnego mogą wchodzić wszystkie pozostałe elementy niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Usługa zawiera

Koszty usługi

od 2000 zł

Dodatkowe informacje

Kontakt

Telefon:

Adres

Konopnickiej 6/4a, 60-771 Poznań

Godziny pracy w dni robocze:

8:00 - 16:00

e-mail: