Jak wnieść aport do spółki z o. o.? Inny sposób na przekształcenie w spółkę. Ryzyka.

Wniesienie aportu do spółki z o. o. jest innym sposobem na zmianę formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez jednoosobowego przedsiębiorcę. Procedura ta wydaje się być dużo prostsza niż przekształcenie na podstawie przepisów KSH. Niesie za sobą jednak pewne ryzyka, które absolutnie trzeba wziąć pod uwagę planując taką operację. Jak wnieść aport do spółki z o. o.?

Czym jest aport? Przedsiębiorstwo jako aport do spółki z o. o.

Aportem nazywamy każdy majątek inny niż pieniądze, który jest wnoszony do spółki przez jej wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego. Mogą to być rzeczy ruchome (samochód, narzędzia), nieruchomości (prawo własności lokalu lub działki) lub bardziej „nieuchwytne” prawa: prawo do własności przemysłowej, prawa autorskie, udziały w innej spółce. Słowem może to być właściwie wszystko co ma wartość, którą można wycenić. 

Jedyny wyjątek wynika z art. 14 § 1 KSH zgodnie z którym przedmiotem wkładu nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Kwestia braku możliwości wnoszenia praw niezbywalnych jest raczej oczywista. Będzie to jednak rzadkość dotycząca prawa użytkowania lub praw z umów najmu czy dzierżawy, innych wierzytelności, których przeniesienie wymaga zgody drugiej strony. Wkładem nie może jednak także pracy wspólnika na rzecz spółki (już wykona lub przyszła). Wynika to z tego, że wkład stanowi także zabezpieczenie dla kontrahentów spółki, a z czyjejś pracy ciężko się ewentualnie zaspokoić. Byłaby to furtka to powstania spółek zupełnie pozbawionych majątku, choć aktualnie 5.000 złotych minimalnego kapitału dla spółki z o.o. nie stanowi bariery, a prosta spółka akcyjna zupełnie odchodzi od koncepcji kapitału zakładowego.

Czym jest przedsiębiorstwo według prawa?

Aportem do spółki z o. o. może być też przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo jest pewnym konceptem prawnym. Stanowi ono zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej , w tym w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (czyli nazwa przedsiębiorstwa, jego logo, inne oznaczenia);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jest to jednak katalog otwarty. W skład przedsiębiorstwa powinno wchodzić wszystko to co jest konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie to zatem cały majątek, wszystkie prawa, umowy, dokumenty, know how konieczne do tego, żeby zupełnie nowy podmiot mógł przejąć prowadzenie biznesu. 

Przykład? Bardzo proszę: do prowadzenia działalności w zakresie programowania programista potrzebuje zupełnie niewiele: komputer, prawo do lokalu gdzie programuje (umowa najmu lub inna), logo na fakturach, może strona internetowa i baza klientów. Zespół tych składników będzie już przedsiębiorstwem. 

Jeśli jednak mówimy już o większych firmach, np. firmie produkcyjnej, zakres praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa będzie inny. Będzie to park maszynowy, zapasy surowcowe, bazy dostawców i odbiorców, hala produkcyjna, umowy z pracownikami i usługodawcami (BHP, informatyczne, księgowe, prawne), know-how, wzory przemysłowe, prawa związane z kanałami sprzedaży, stosy dokumentacji i wiele, wiele więcej.

Uwaga, w prawie funkcjonuje także pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) jest to fragment prowadzonego biznesu przez przedsiębiorcę o ile jest on odpowiednio wydzielony w strukturze działalności gospodarczej. Powiedzmy, że nasz programista koduje na zamówienie, ale także uruchomił portal do generowania klauzul informacyjnych RODO, który także przynosi zysk. Programista może dokonać wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z RODO ze swojej głównej działalność programistycznej.

aport

Przedsiębiorstwo jako przedmiot aportu do spółki z o. o.

Przedsiębiorstwo może być przedmiotem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to o tyle dobre i korzystne rozwiązanie, że przepisy pozwalają jedną czynnością prawną objąć wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Zatem dochodzi do wytworzenia pewnego zbioru praw, które mogą być przeniesione za jednym zamachem i właściwie bez trudności.

To jednak tylko dodatkowy atut, bo dużo więcej korzyści płynie z przepisów podatkowych. Wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest bowiem całkowicie neutralne jeśli chodzi o podatek od towarów i usług (VAT). Ponadto nie będzie też skutków w podatku dochodowym. Wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa objęte jest zwolnieniem w podatku dochodowym (a wniesienie samej nieruchomości już nie). Jedyny podatek jaki wystąpi w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa lub ZCP do spółki to podatek od czynności cywilnoprawnych. W tym zakresie zwolniony jest tylko aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa pomiędzy spółkami kapitałowymi. Przekształcając jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o. o. nie możesz zatem skorzystać z tego prawa.

Jest jednak pewien szkopuł. Urzędy skarbowe mogą próbować udowodnić przedsiębiorcy, że przedmiotem aportu do spółki wcale nie było przedsiębiorstwo lub zorganizowana jego część, a tylko zespół składników majątkowych i niemajątkowych, ale nie wystarczający do kontynuowania działalności. Wówczas wszystkie korzyści podatkowe mogą zniknąć i powstanie tylko problem z niezapłaconym podatkiem. Co więcej, takie przypadki mają miejsce. Najbardziej znana jest sytuacja, gdy firma usługowa zatrudniająca pracowników nie dokonała „włączenia” do przedsiębiorstwa umowy na dysponowanie lokalem, w której Ci pracownicy pracowali. Skarbówka uznała wówczas, że brakujący składnik majątkowy w postaci prawa do korzystania po prostu z biura przekreśla możliwość uznania, że aportem było przedsiębiorstwo. W efekcie do zapłaty były spore podatki.

Lekcja z tego płynie taka, że skład przedsiębiorstw lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy dobrze przemyśleć, zaplanować i opisać, tak aby nie wygenerować problemów zamiast korzyści. Nieodzowna będzie w tym zakresie pomoc dobrego księgowego i prawnika.

Drugi minus procedury przekształcenia przez aport to brak zasady kontynuacji. Wszelkie umowy, koncesje, zezwolenia i inne dokumenty na przedsiębiorcę, który się przekształca będą musiały zostać przepisane na nową spółkę. Do tego nowa spółka nie będzie mogła chwalić się dorobkiem swojego „poprzednika prawnego”. Więcej na  ten temat przeczytasz na naszym wpisie o zasadzie kontynuacji przy przekształceniach w spółkę dostępnym tutaj: https://przeksztalcenia.pro/przeksztalcenia-w-spolke-a-zasada-kontynuacji/

aport

Wniesienie przedsiębiorstwa jako aportu do spółki z o. o. – procedura

Jeśli zdecydowaliście się jednak na przeprowadzenie procedury przekształcenia przez aport, warto wiedzieć jak to zrobić. Procedura wniesienia aportu do spółki wygląda następująco:

 1. Krok 1: założenie lub kupienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: keśli spółkę kupujesz, warto zrobić jej dokładny audyt. Bezpieczniej i taniej jest więc założyć spółkę z o.o. przez Internet. Wówczas po maksymalnie kilku dniach i za niewielkie pieniądze będziesz dysponował spółką, którą wykorzystasz do wniesienia aportu.
 2. Krok 2: spisanie wszystkich składników materialnych i niematerialnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz ewentualne wydzielenie części przedsiębiorstwa z całości biznesu: założenie odrębnego rachunku, podzielenie personelu, majątku, pozyskanie brakującego majątku wykorzystywanego do kilku obszarów działalności. Spis powinien być możliwie szczegółowy dla potwierdzenia zdolności do kontynuowania działalności gospodarczej.
 3. Krok 3: wycena przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części: w prostych sprawach pomoże księgowy i prawnik, w bardziej skomplikowanych lub takich gdzie ryzyko podatkowe jest większe warto rozważyć powołanie biegłego od wyceny przedsiębiorstw.
 4. Krok 4: formalne wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa za pomocą aktu notarialnego: kolejny krok to wizyta u notariusza, który przygotuje akt notarialny za pomocą którego do spółki trafi przedsiębiorstwo (zorganizowana część przedsiębiorstwa) w zamian za co osoba wnoszą otrzyma udziały w kapitale zakładowym spółki. Przy tej czynności zapłacimy taksę notarialną i podatek od czynności cywilnoprawnych.
 5. Krok 5: zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o zmianę danych spółki w KRS: ostatni krok wymaga zgłoszenia informacji o tym, że przeprowadziłeś operację wniesienia przedsiębiorstwa do spółki. Robi się to aktualnie wyłącznie przez Portal Rejestrów Sądowych, a koszt wniosku o zmianę danych spółki to 350 złotych.

aport

Ile trwa wniesienie aportu do spółki i czy warto to zrobić?

Całość można zrobić dosłownie w kilka dni, co jest niemożliwe jeśli wybierzemy procedurę przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę w trybie KSH. Jeśli się zastanawiasz prowadząc przedsiębiorstwo który ze sposobów na przekształcenie wybrać możesz przeczytać nasz artykuł dostępny tutaj https://przeksztalcenia.pro/dwa-sposoby-na-przeksztalcenie-w-spolke-wniesienie-aportem-przedsiebiorstwa-do-nowej-spolki-czy-przeksztalcenie-na-podstawie-przepisow-k-s-h-ktory-sposob-wybrac-wady-i-zalety%ef%bf%bc/. Mówi on o wadach i zaletach obu sposobów na przekształcenie w spółkę.

Kontakt do specjalisty

adw. Krzysztof Lamparski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Napisz do nas:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna w polityce prywatności

Szukasz pomocy prawnej przy przekształceniu w spółkę?

Jeśli potrzebujesz konsultacji lub pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu: