Kompleksowe wsparcie przy przekształceniu w spółkę

Ponad 10 lat doświadczenia

Opis usługi

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Jest to usługa dla jednoosobowych przedsiębiorców prowadzących indywidualne działalności, którzy zamierzają się przekształcić w spółkę na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. Ta forma przekształcenia zapewnia ciągłość działalności i pełne następstwo prawne w sferze praw i obowiązków podmiotu przekształcanego i spółki przekształconej. Co do zasady pozwala przekształcić JDG w jednoosobową spółkę kapitałową, niemniej pod pewnymi warunkami jest także możliwe przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę osobową.

Nasze know-how

W jaki sposób działamy?

Bezpośredni kontakt

Współpraca z rewidentem
i doradcą podatkowym

Kompleksowość rozwiązań

Wiarygodność
i bezpieczeństwo

Spis treści:

Kiedy przekształcenie JDG w spółkę ma sens?

Przekształcenie w spółkę z o.o. rekomendujemy przedsiębiorcom, którzy chcą ograniczyć odpowiedzialność za swoje przyszłe zobowiązania. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo jest w fazie dużego wzrostu, a Ty masz coraz większych klientów i coraz poważniejsze zamówienia, jest to dobry moment na przekształcenie JDG w spółkę z o.o. i wniesienie Twojego biznesu na nowy poziom organizacji. Przekształcenie w spółkę z o.o. zapewni Ci bezpieczeństwo – w tym na wypadek wydarzeń losowych. Należy bowiem pamiętać, że za zobowiązania jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem, także prywatnym. Spółka z o.o. pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na większą skalę.

Usługę tą zalecamy przedsiębiorcom, którzy chcą zmienić formę prawną przedsiębiorstwa, jeśli z prowadzoną działalnością gospodarczą związane są zezwolenia lub koncesje administracyjnoprawne lub gdy z uwagi na relacje z klientami i kontrahentami potrzebne jest zapewnienie bezpośredniej sukcesji. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę polega bowiem na zmianie formy prowadzonej działalności bez konieczności jej likwidacji. Podstawową zasadą przekształceń jest tzw. „zasada kontynuacji” zgodnie z którą przekształcana spółka nadal będzie podmiotem dotychczas udzielonych ulg, zezwoleń i koncesji (chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu ulgi, zezwolenia lub koncesji stanowią inaczej). Zasada kontynuacji wiąże się też z sukcesją praw i obowiązków, nowy podmiot wstępuje więc w miejsce starego i nie musi zawierać aneksów do umów lub cedować zobowiązań na nowy podmiot (na co w świetle Kodeksu cywilnego musiałby uzyskiwać co do zasady zgodę wierzycieli).

Przekształcenie spółki może także być dobrym rozwiązaniem w razie chęci wprowadzenia do firmy wspólnika lub inwestora. Co więcej, może ułatwić spieniężenie firmy i sprzedanie jej jako całości lub zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa na wypadek śmierci.

Przekształcenie działalności w spółkę może okazać się korzystne z punktu widzenia optymalizacji podatkowej (choć nie zawsze, o czym poniżej), może również prowadzić do pozyskania kapitału, wzmocnienia pozycji rynkowej prowadzonej działalności.
Przekształcenie w spółkę ma również wymiar marketingowy – spółki kapitałowe cieszą się wśród kontrahentów i klientów co do zasady większym zaufaniem niż jednoosobowe działalności gospodarcze.

W jaką spółkę można przekształcić JDG?

W świetle 551 § 5 ustawy – Kodeks handlowy, jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. w jednoosobową spółkę z o.o., jednoosobowa spółkę akcyjną oraz w jednoosobową prostą spółkę akcyjną.

Czy można przekształcić JDG w spółkę osobową?

Nie jest możliwe przekształcenie JDG w spółkę osobową (np. spółkę jawną lub komandytową). Żeby przekształcić działalność gospodarczą w spółkę osobową należy najpierw przekształcić się w spółkę kapitałową, dodać na tym etapie co najmniej jednego wspólnika i dalej przekształcić się w spółkę osobową. Można też zawiązać spółkę cywilną pomiędzy przedsiębiorcami i przekształcić taką spółkę cywilną w wybraną już spółkę prawa handlowego.

Krzysztof Lamparski

Adwokat

Nasz zespół tworzą specjalizujący się w przekształceniach spółek z zakresu prawa, doradztwa podatkowego i księgowości. Zespół w składzie adwokata, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego pozwoli na sprawne i co ważniejsze – bezpieczne przeprowadzenie procesu przekształcenia. Dodatkowo pozwoli on kompleksowo obsłużyć proces przekształcenia od momentu jego planowania, poprzez przygotowanie niezbędnej dokumentacji, proces badania planu przekształcenia (jeśli wymagane), po rejestrację nowej spółki w KRS.

Telefon:

535 954 779

Email:

krzysztof@lamparski.pro

Szybki kontakt

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna w polityce prywatności