Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o. – pamiętaj o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę powoduje, że zmienia się rzeczywistość prawna prowadzenia biznesu. Pojawiają się także obowiązki, które dla jednoosobowych przedsiębiorców nie istnieją. Jednym z nich jest obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Co to jest CRBR, kiedy należy dokonać wpisu w takim rejestrze oraz czemu trzeba o tym pamiętać, dowiesz się z tego wpisu.

Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, w skrócie CRBR, to narzędzie, które ma służyć wykrywaniu i przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy. Ma ułatwiać odnajdywanie się w skomplikowanych strukturach własnościowych i pokazywać kto tak naprawdę czerpie korzyści (jest beneficjentem) w danej spółce. Gromadzone są tam informacje o reprezentantach i właśnie beneficjentach wszystkich rodzajów spółek: spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, ale także spółdzielni, fundacji czy spółek europejskich.

Beneficjentem zgodnie z definicją ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy jest każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, lub w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o. o. temat jest jednak prosty. Beneficjentem spółki będzie przekształcający się w spółkę przedsiębiorca.

Rejestr ten jest dostępny na stronie internetowej: https://crbr.podatki.gov.pl/ CRBR jest jawny i dostępny publicznie.

Przekształcenie w spółkę – kiedy zgłosić się do CRBR?

Jeśli planujesz przekształcenie w spółkę z o. o. musisz zatem pamiętać o obowiązku wpisania się do CRBR. Może to zrobić wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania spółki – będzie to zatem zarząd spółki powołany w procedurze przekształcenia JDG w spółkę.

Zgłoszenie takie jest bezpłatne i dokonuje się go przez Internet, właśnie za pomocą strony: crbr.podatki.gov.pl

Na dokonanie zgłoszenia masz tylko 7 dni. Przepisy określają bowiem, że informacje do rejestru powinny być zgłoszone nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Za niezgłoszenie danych przekształconej spółki do CRBR nawet milion złotych kary

No i w końcu wisienka na torcie. Za niewykonanie powyższego obowiązku grożą naprawdę drakońskie kary. Przepisy wskazują, że osoby które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji w CRBR w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł. 

Można jednak też uspokoić wskazując, że takiej kary jeszcze w Polsce nie nałożono. Kary w wysokości ponad trzydziestu tysięcy złotych się już zdarzały. Warto zatem pamiętać o obowiązku dokonania zgłoszenia w CRBR, bo szkoda ryzykować na samym początku ryzyka wysokich kar. W końcu po to robiliście przekształcenie w spółkę, żeby ryzyko odpowiedzialności minimalizować, zamiast wpadać w nowe pułapki prawne. Jeśli szukasz kancelarii specjalizującej się w przekształceniach, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt do specjalisty

adw. Krzysztof Lamparski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Napisz do nas:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna w polityce prywatności

Szukasz pomocy prawnej przy przekształceniu w spółkę?

Jeśli potrzebujesz konsultacji lub pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu: