Czy przy przekształceniu spółki zmienia się NIP, REGON i KRS?

NIP jest najważniejszym numerem w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorców. Nic dziwnego zatem, że jednym z podstawowych pytań osób  interesujących się przekształceniem w spółkę jest pytanie o to, czy spółka przekształcona zachowa numer NIP. Podobne pytania dotyczą numeru REGON i numeru KRS. 

NIP przy przekształceniu spółki w inną spółkę

Jeśli chodzi o przekształcenie spółki w spółkę mamy dobrą wiadomość. W tej sytuacji, jeśli przekształcenie odbywa się w trybie k.s.h. NIP przechodzi ze spółki przekształcanej na spółkę przekształconą. Mamy zatem kontynuację numeru NIP pomiędzy spółką która się przekształca i tą, która powstanie w wyniku przekształcenia.

Zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników NIP nie przechodzi na następcę prawnego, chyba że dochodzi do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową w trybie kodeksu spółek handlowych. Przy przekształceniu spółka zachowa zatem swój numer NIP.

NIP przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę

Niestety zasada ta nie dotyczy przekształcenia najbardziej popularnego. Chodzi o przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w wybraną spółkę. W takim wypadku powołana w wyniku przekształcenia spółka będzie miała nowy NIP i nie ma jakichkolwiek szans i możliwości na to, żeby przejęła NIP przedsiębiorcy. 

Nowa spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę nie musi jednak wnioskować o NIP. Aktualnie bowiem numer NIP jest automatycznie nadawany wraz z rejestracją spółki. Niemniej od pojawienia się spółki w KRS do pojawienia się informacji o numerze NIP może minąć trochę czasu. Oznacza to, że od dnia przekształcenia do rozpoczęcia działalności może minąć kilka godzin, kiedy spółka powstała w wyniku przekształcenia nie będzie miała numeru NIP

REGON przy przekształceniu spółki w inną spółkę

Jeśli chodzi o REGON i przekształcenie spółki w spółkę regulacja jest właściwie taka sama. Jak w przypadku NIP. REGON przejdzie ze spółki, która się przekształca na spółkę przekształconą.

Wynika to z rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, które określa że nie nadaje się nowego numeru REGON w przypadku m. in. przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową lub spółki cywilnej w spółkę handlową.

REGON  przy przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę.

Pewnie nie będziecie zdziwieni, że przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę nie wystąpi zasada przekazania numeru REGON. Spółka, która powstanie w wyniku takiego przekształcania będzie miała nowy numer REGON (podobnie jak NIP). Numer ten też zostanie nadany bez potrzeby wnioskowania automatycznie w procesie rejestracji spółki w KRS.

KRS przy przekształcenie spółki w inną spółkę

W końcu czas na odpowiedź jak to wygląda z numerem KRS przy przekształceniu spółki w inną spółkę. Numer KRS identyfikuje spółki jak PESEL ludzi. Przy przekształceniu spółka, która powstanie w wyniku przekształcenia będzie miała NOWY numer KRS.

Nie ma możliwości zachowania numeru KRS dotychczas posiadanego przez spółkę, którą przekształcamy. Każda spółka ma swój własny numer KRS, a w wyniku przekształcenia powstaje nowa spółka, choć posiadająca prawa i obowiązki starej spółki.

Kontakt do specjalisty

adw. Krzysztof Lamparski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Napisz do nas:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna w polityce prywatności

Szukasz pomocy prawnej przy przekształceniu w spółkę?

Jeśli potrzebujesz konsultacji lub pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu: