Kiedy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. ma sens? Powody, dla których warto przekształcić JDG w spółkę z o.o.

Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest ważną decyzją, którą przedsiębiorcy podejmują z różnych powodów. Przekształcenie pozwala zmienić formę prowadzonego biznesu i dzięki temu przygotować firmę na przyszłe wyzwania, którym jednoosobowa działalność nie zawsze może sprostać. W tym wpisie dowiesz się z jakich powodów warto przekształcić JDG w spółkę z o. o., i kiedy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. ma sens. Zapraszam do lektury.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. z uwagi na ograniczenie odpowiedzialności za długi firmy

Najczęstszym powodem przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę z o. o. jest chęć skorzystania z bezpieczeństwa prowadzenia firmy, jakie zapewnia spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą za wszystkie długi firmy przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem i nie ma jakichkolwiek prawnych możliwości, żeby to ograniczyć. Prowadząc biznes jako indywidualny przedsiębiorca Twój majątek osobisty będzie zawsze w pewien sposób zagrożony. Jeśli Twoja firma będzie miała problemy, niespłacone zobowiązania, to wierzyciel będzie mógł bez żadnych problemów egzekwować się z majątku, który nie jest majątkiem firmowym. Ponosisz zatem pełne ryzyko tego, że zobowiązania firmowe będą zabezpieczone Twoim majątkiem prywatnym. Także w zakresie zdarzeń przypadkowych, losowych które mogą obciążyć zobowiązaniami na całe życie.

Inaczej – bezpieczniej – jest ze spółką z o.o. Spółka taka już w nazwie ma „ograniczoną odpowiedzialność”.  Polega ona na tym, że:

  1. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki o ile tylko pokryli kapitał zakładowy. Nawet jeśli nie – ich odpowiedzialność zawsze jest ograniczona wyłącznie do wysokości ich zobowiązania do pokrycia wkładu do spółki.
  2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za długi spółki solidarnie i subsydiarnie. Oznacza to, że jeśli spółka nie będzie miała możliwości do spłaty zobowiązań, zarząd ma obowiązek spłaty długów spółki. Od tego obowiązku zarząd może się jednak uwolnić składając w odpowiednim terminie wniosek o upadłość.

Przykład:

Prowadząc działalność w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa zatrudniałeś pracowników. Pracownik podczas prac na wysokościach spadł i doznał poważnego urazu kręgosłupa. Nie wypełniałeś wszystkich obowiązków BHP związanych z pracą na wysokościach i dlatego ponosisz odpowiedzialność względem tego pracownika za odszkodowanie i zadośćuczynienie. Twój majątek będzie do końca zagrożony, być może będziesz miał obowiązek wypłacania pracownikowi renty i sporego zadośćuczynienia. Mogą to być kwoty wynoszące kilkaset tysięcy złotych.

Prowadząc działalność w formie spółki z o. o. zatrudniałeś pracowników. Pracownik podczas prac na wysokościach spadł i doznał poważnego urazu kręgosłupa. Spółka jako jego pracodawca nie wypełniała wszystkich obowiązków BHP związanych z pracą na wysokościach i dlatego ponosi ona odpowiedzialność względem tego pracownika za odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jeśli zarząd spółki w porę złoży wniosek o upadłość będzie mógł uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki wynikające z art. 299 k.s.h. Wspólnicy spółki nie będą ponosić tej odpowiedzialności w ogóle o ile pokryli kapitał zakładowy. 

Jak zatem widzisz na podstawie powyższego przykładu, prowadząc działalność w formie spółki z o. o., nawet jednoosobowej (w której masz 100% udziałów i pełnisz funkcje jedynego członka zarządu), warunki Twojej odpowiedzialności za długi spółki są zupełnie inne. Przede wszystkim masz SZANSE uniknąć swojej nieograniczonej i osobistej odpowiedzialności. Jeśli będziesz kontrolował sytuację gospodarczą spółki i w porę reagował zgłaszając wniosek o upadłość, masz możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności za długi spółki z o. o. W ten sposób minimalizujesz ryzyko tego, że długi spółki będą Twoimi długami. 

Jeśli zatem podejmujesz coraz bardziej ryzykowne działania gospodarcze lub po prostu widzisz, że sytuacje losowe mogą spowodować dla Ciebie duże obciążenia (np. zatrudniasz pracowników lub dzierżawisz wartościowe nieruchomości), warto rozważyć przekształcenie w sp. z o. o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. z uwagi na przygotowanie firmy do przejęcia w spadku

Spółka z o.o. ma też tę zaletę że stanowi odrębny od Twojej osoby jako przedsiębiorcy byt prawny. Oznacza to, że ma ona swoją własną osobowość prawną. Jeśli Tobie jako właścicielowi spółki z o. o. się coś stanie, spółka dalej może prowadzić działalność a jej udziały będą podlegać dziedziczeniu zgodnie z Twoją wolą testamentową lub też na drodze ustawy. Co ważne, w umowie spółki możesz ograniczyć i uregulować wiele spraw związanych z dziedziczeniem udziałów. Możesz np. wskazać warunki jakie muszą być spełnione żeby dana osoba mogła dziedziczyć udziały w spółce.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o. o. pozwala zatem przygotować firmę do przejęcia jej przez spadkobierców na wypadek gdyby Tobie się miało coś stać. Pozwala też zabezpieczyć firmę przed tym, żeby odziedziczyły ją tylko kompetentne osoby. 

Prowadząc biznes w formie JDG możesz skorzystać z instytucji zarządu sukcesyjnego, jednak nie jest to tak skuteczne i pełne rozwiązanie jak w przypadku dziedziczenia spółki z o. o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. z uwagi na przygotowanie firmy do wejścia inwestora

Przekształcenie może też być ważnym krokiem w przypadku rozwoju firmy. Pozwala ono bowiem stworzyć strukturę formalnoprawną, dzięki której możesz wprowadzić do firmy inwestora lub wspólnika. Nie ma takich możliwości prowadząc firmę jako jednoosobową działalność gospodarczą. 

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występują udziały, które można rozdzielić na kilka podmiotów. Z udziałami można powiązać konkretne przywileje lub też obowiązki. Można zapewnić także mechanizmy prawne pozwalające na wykup lub odkup udziałów po spełnieniu określonych warunków. Umowa spółki może też zawierać obowiązki dla wspólników jak zakaz konkurencji lub obowiązek zachowania poufności. Dzięki temu umowa spółki z o. o. stwarza idealne możliwości do przygotowania firmy do wejścia inwestora.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. z uwagi na przygotowanie firmy do sprzedaży

Z identycznych jak powyżej powodów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością idealnie nadaje się, żeby spieniężyć swój biznes jako całość i spróbować go sprzedać. W przypadku JDG trudno wyobrazić sobie sprzedaż biznesu, choć jest to teoretycznie możliwe jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dużo pewniejsze pod kątem prawnym jest jednak sprzedaż samej spółki, która powstanie w wyniku przekształceni jednoosobowej działalności gospodarczej. Wówczas jest jasna, zrozumiała i pewna sytuacja.  Udziały w spółce powstałej z przekształcenia mają konkretną wartość, która można po prostu wyliczyć, co przy jednoosobowym przedsiębiorcy może nastręczać problemów. Pokazujesz także wówczas przed inwestorem, że Twoja firma jest gotowa do prostego przejęcia. 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. z uwagi na optymalizację podatkową i ZUS

Przedsiębiorcy decydują się na przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością także w celu szukania oszczędności podatkowych lub oszczędności w płaceniu składek ZUS. 

Aktualnie przy prawie zmieniającym się nawet kilka razy w roku coraz trudniej znaleźć stabilne metody optymalizacji przez przekształcenie. Te jednak wciąż występują. Przykładowo, aktualnie swój renesans przeżywa art. 176 § 1 k.s.h. który pozwala zobowiązać wspólnika do wykonywania powtarzających się świadczeń na rzecz spółki w zamian za co wspólnik ma prawo do wynagrodzenia, które nie podlega pod ZUS. Taka optymalizacja rocznie przynosi oszczędności na poziomie kilkunasty, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. 

Są też inne możliwości, które jednak należy dobierać ostrożnie i uwzględniając specyfikację prowadzonego biznesu. Dlatego w proces przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o. o. zawsze włączamy doradcę podatkowego doświadczonego w doradzaniu przekształcającym się przedsiębiorcom. Jego pomoc pozwala ułożyć przekształconą spółkę z uwagi na metody realizacji z niej zysku.

Z całą pewnością można jednak znaleźć takie rozwiązania prawne, które nie będą powodowały, że prowadzenie firmy w formie sp. z o. o. będzie mniej opłacalne od prowadzenia jej w formie indywidualnego przedsiębiorstwa.

Jeśli się zastanawiasz, czy przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może być potraktowane przez kontrolę skarbową za unikanie opodatkowania, zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem na ten temat: https://przeksztalcenia.pro/czy-przeksztalcenie-w-spolke-jawna-moze-byc-unikaniem-opodatkowania-stosowanie-przez-urzad-skarbowy-klauzuli-przeciwko-unikaniu-opodatkowania-przy-przeksztalceniu-spolki

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. z uwagi na lepszy wizerunek firmy

Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może być tez podykotowane kwestiami wizerunkowymi, czy to przed instytucjami finansującymi czy też po prostu partnerami biznesowymi. Spółka z o.o. jest postrzega jako „lepsza” forma prowadzenia działalności gospodarczej. A może nawet nie lepsza, a lepiej zorganizowana, rozwinięta i tym samym bezpieczniejsza do współpracy.

Spółka z o.o. także pokazać w łatwy sposób pokazać na zewnątrz wielkość przedsiębiorstwa przez wysokość kapitału zakładowego, który w dużych polskich firmach ma nawet po kilkaset milionów złotych. 

W końcu spółka z o. o. w przeciwieństwie do jednoosobowego przedsiębiorcy posiada odrębność majątkową spraw finansowych i osobistych. Instytucje finansujące takie jak banki lepiej podchodzą zatem do spółek z o. o. gdzie sytuacja finansowa jest absolutnie czysta. Przedsiębiorca prowadzący firmę w formie JDG może mieć często wiele problemów z uzyskaniem z banku kredytu bo np. procedury bankowe odrzucają osoby będące na ryczałcie uznając że ich zdolność kredytowa jest zerowa. W przypadku przekształcenia JDG w spółkę problem ten nie powstanie.

Co ważne, przedsiębiorca dokonujący przekształcenia w sp. z o. o. zachowuje kontynuację działalności. Oznacza to, że bez problemu powinien przepisać swoje zezwolenia i koncesje na spółkę. Będzie mógł też korzystać z referencji uzyskanych jako jednoosobowa działalność gospodarcza i posługiwać się nimi podchodząc np. do przetargów publicznych.

Kontakt do specjalisty

adw. Krzysztof Lamparski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Napisz do nas:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna w polityce prywatności

Szukasz pomocy prawnej przy przekształceniu w spółkę?

Jeśli potrzebujesz konsultacji lub pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu: