Przekształcenie w spółkę, a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Co dzieje się z ZFŚS po przekształceniu?

Przekształcający się podmiot może mieć wiele pytań i potencjalnych problemów. Jednym z nich jest funkcjonujący u przekształcanego Fundusz Świadczeń Socjalnych. O tym jaki los spotyka ZFŚS w wyniku przekształcenia, co można z nim zrobić i jakie są z tym obowiązki, dowiesz się z tego artykułu.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przy wniesieniu aportem przedsiębiorstwa do nowej spółki

Zasadą przy przekształceniu polegającym na utworzeniu nowej spółki i wniesieniu do niego aportu jest to, że – zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – wraz z pracownikami przejmuje środki pieniężne, należności i zobowiązania funduszu.

Jeżeli zaś w trybie art. 231 k.p. przechodzi tylko część pracowników (przekazywana jest tylko część przedsiębiorstwa), przekazaniu podlega część funduszu przypadająca na liczbę przekazywanych pracowników, skorygowana odpowiednio o należności i zobowiązania Funduszu – według stanu na ostatni dzień miesiąca, w którym następuje przejście.

Zasady podziału środków pieniężnych stanowiących równowartość odpisu podstawowego, obciążającego koszty pracodawcy przekazującego, dotyczącego roku, w którym następuje przejście części zakładu pracy, określa porozumienie między pracodawcami. Przekazanie środków z funduszu, następuje w terminie 30 dni od daty przejścia części zakładu pracy, chyba że porozumienie między pracodawcami określi inną datę.

Nowy pracodawca nie chce Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czy może go usunąć?

W razie przekształcenia polegającego na wniesieniu aportu do nowej spółki można zdecydować o zaprzestaniu prowadzenia ZFŚS, chyba że obowiązek jego prowadzenia wynika z przepisów prawa.

Wówczas na nową spółkę, która nie jest zobowiązany do tworzenia funduszu, przechodzą przejęte środki pieniężne. Powinny być one gromadzona na odrębnym rachunku bankowym lub wydzielonym subkoncie i podlegać wydatkowaniu na zasadach określonych przepisami ustawy o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych, do czasu ich spożytkowania.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przy przekształceniu na warunkach kodeksu spółek handlowych

Inaczej sytuacja się ma w przypadku przekształcenia w trybie kodeksu spółek handlowych. Ponownie trzeba odwołać się tutaj do zasady mówiącej o tym, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (lub przekształconego przedsiębiorcy). Z zasady tej wynika, że jeśli podmiot przekształcany posiadał ZFŚS, to wszelkie prawa i obowiązki związane z jego prowadzeniem z mocy prawa i bez konieczności dokonywania jakichkolwiek formalności przechodzą na spółkę przekształconą.

Ta zasada sukcesji generalnej powoduje, że często przekształcenie na warunkach kodeksu spółek handlowych jest w efekcie dużo prostsze dla przedsiębiorcy, który chce się przekształcić. Im większa jest skala jego działalności, tym więcej obowiązków i problemów może się pojawić w wyniku przekształcenia w formie aportu. Dlatego przekształcenie warto dobrze zaplanować z osobami z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą.

Kontakt do specjalisty

adw. Krzysztof Lamparski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Napisz do nas:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna w polityce prywatności

Szukasz pomocy prawnej przy przekształceniu w spółkę?

Jeśli potrzebujesz konsultacji lub pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu: